LIEWOOD

Liewood הוא מותג נורדי שבו פרקטיות וקיימות עומדות בראש סדר העדיפויות. המותג מבוסס בקופנהגן נוסד בשנת 2015 על ידי אן מארי לי נורוויג, אשר קיבלה השראה ממשפחתה ליצור יצירות יפות ונצחיות אשר מיועדות לעבור מדור לדור.